logo-peulis

Welkom op de website van KWB Peulis

Dag beste bezoeker, wat fijn dat U hier langs komt.

Wij zijn een vereniging geboren uit de vraag naar een beweging waarin de inwoners van Peulis zich konden thuisvoelen in een tijd waarin het merendeel van de actieve bevolking werkzaam was in de landbouwsector. We spreken over de jaren net na de Tweede Wereldoorlog.

De Kristelijke Werknemersbeweging, kortweg KWB en officieel opgericht in 1946, is een Vlaamse vereniging. Oorspronkelijk opgericht voor mannen, werd in de loop der jaren de focus meer gelegd op gezinnen. Ze telde in 2018 ruim 70.000 leden.

In 1949 was het dan zover. De toenmalige onderwijzer en later hoofdonderwijzer, Marcel Portael, richtte samen met het verbond Mechelen de KWB van Peulis op.

En sindsdien zijn wij ononderbroken actief in Peulis, deelgemeente Putte. Wij zijn een kleine gemeenschap met ongeveer 2000 inwoners, waar jarenlang amper nieuwe mensen kwamen wonen.

Met de komst van de woonwijken Molenveld en Weynesveld en ook door nieuwbouw van o.a. appartementen in onze dorpskern, werden nieuwe mensen aangetrokken, en ook die hebben de weg naar onze KWB gevonden.

Wij vierden in 2019 ons 70-jarig bestaan, en dat werd een onvergetelijk jaar.
Hoogtepunt en afsluiter van dat jubileumjaar was de vierdaagse reis naar Berlijn, eind 2019.

Dat betekent dat het volgend jubileum er al snel aankomt vermits wij in 2024 opnieuw een jubeljaar hebben, nl. ons 75 jarig bestaan. Ongetwijfeld zal ook dat niet onopgemerkt voorbijgaan, waarschijnlijk zullen er speciale activiteiten en een groot afsluitend feest plaatsvinden. Bestuur en wijkmeesters denken nu al vooruit hoe zij dit jubileum gaan aanpakken.

Maar er zijn natuurlijk meer sterke punten in onze vereniging.

Jonge gezinnen met kinderen voelen zich thuis in onze vereniging, maar ook de wat oudere generatie vindt zijn gading bij ons.

Enkele van onze troeven:

Een greep uit ons aanbod. Zoals u ziet een gevarieerd programma waar, n.a.v. het jubileumjaar, ook nog eens tal van nieuwe activiteiten zullen bijkomen. Bovendien houden we graag rekening met de wensen van onze leden.

Ideeën en opmerkingen daaromtrent worden iedere maand door een enthousiast team van bestuursleden en wijkmeesters besproken.


Tot slot

Mocht u interesse hebben in onze vereniging, inlichtingen willen of meedoen aan een van onze activiteiten, aarzel dan niet om het contactformulier in te vullen of een van onze bestuursleden of wijkmeesters aan te spreken.

PRIVACYVERKLARING

KWB Peulis verklaart hierbij de Europese Verordening 2016/679 rond de bescherming van persoonsgegevens na te leven. Meer informatie over ons privacybeleid kan u hier vinden

Laatst bijgewerkt op 3 december 2023