logo-peulis

JUBILEUM

Festiviteiten 75 jaar KWB Peulis

Op deze pagina houden wij jullie op de hoogte in verband met de activiteiten die wij plannen naar aanleiding van het 75-jarig bestaan van onze vereniging. Er is een beperkt werkgroepje samengesteld die voorstellen zal bekijken en die voorleggen aan zowel het bestuur als aan de leden.

Ja, u leest het goed. Ook de leden kunnen suggesties doen en kunnen hun stem laten horen. Wij willen een vereniging zijn waar ook de leden hun inbreng hebben, kijk maar naar de keuze van de leden met betrekking tot het familie-etentje. Iedereen die een voor ons haalbaar voorstel doet, beloven wij dat het besproken zal worden in de werkgroep, die het dan eventueel verder bespreekt op de vergadering van bestuur en wijkmeesters.  Stuur een bericht met een voorstel naar ons   en wie weet wordt jouw idee wel een van de vele activiteiten die in het teken van 75 jaar KWB Peulis staan.


* * *


Wij zijn er mee bezig...

lauwerkrans_75

Van ons jubileumjaar willen wij iets speciaals maken, onze KWB afdeling draait nu al 75 jaar ononderbroken mee in onze parochie, en dat verdient een pluim voor allen die onze vereniging doorheen de jaren gesteund hebben, zich hebben ingezet voor onze leden en er voor gezorgd hebben dat KWB Peulis al die jaren heeft kunnen voortbestaan.

Van hieruit willen wij ook een oproep doen aan geïnteresseerden die evt. lid willen worden van onze KWB. Immers elke vereniging staat of valt met zijn leden, maar ook het aanbod van activiteiten is belangrijk. Hieromtrent zijn we nog wat zoekende, maar we proberen te peilen wat onze leden leuk vinden.

Het jaarlijks lidgeld bedraagt trouwens maar € 35, iets dat je gemakkelijk terug kan verdienen door deel te nemen aan onze activiteiten, bovendien heeft jouw lidkaart tal van financiële voordelen. Je bent meer dan welkom in onze KWB en we kijken ernaar uit om jou en je gezin van harte welkom te heten.* * *

CITYTRIP

Een van de eerste voorstellen die gedaan werden is, naar analogie met ons 70-jarig jubileum, een vierdaagse reis naar Athene. Onze gids zou ook dit keer de zeer ervaren Stefaan Wauters zijn die eveneens de groep naar Berlijn begeleidde.De planning is dat deze reis volgend jaar zou doorgaan tijdens de herfstvakantie, nl. van 30 oktober tot 3 november 2024. Nog veraf weliswaar, maar, indien u interesse heeft, mag u ons al een mailtje sturen, zodat wij de haalbaarheid van deze citytrip kunnen bekijken. We houden jullie op de hoogte.

UPDATE

Tijdens het plannen van deze reis is gebleken dat het erg duur is om voor enkele dagen naar Athene te reizen. Bekeken wordt of we dit uberhaupt willen en/of er alternatieve bestemmingen (Rome, Lissabon enz.) zijn. U hoort nog van ons, blijf het hier volgen.


* * *


DARTSTORNOOI

Na het grote succes van onze "Dartsinitiatie" konden we niet anders dan op de ingeslagen weg verder te gaan. Tijdens deze avonden kregen we van verschillende deelnemers de vraag of we geen "Darttornooi" konden organiseren, niet zozeer voor die spelers die aanhoudend "Triple 20" in het dartblok gooien, maar voor de echte liefhebbers die het plezier van het spel nog kennen.

Ondertussen zijn wij enkele maanden verder en is het tornooi is een feit. Op zaterdag 16 en zondag 17 maart zullen er acht dartborden in de Gildenzaal staan en nodigen wij 32 spelers uit om tegen elkaar de strijd aan te gaan. Wij geven graag voorrang aan diegenen die bij ons de dartsinitiatie gevolgd hebben, dat lijkt ons logisch, maar ook nieuwe spelers zijn welkom.


* * *